A The Corporation 10 kiállításról

Örülünk, hogy a ked­ves közön­ség, dacá­ra a VB-nek és a nyár­elő­nek (ami­kor las­san a buda­pes­ti sze­zon­nak annyi), meg- és túl­töl­töt­te a meg­nyi­tó alkal­má­ból az acb Galériát, min­den­ki­nek köszön­jük, hogy meg­tisz­telt jelen­lé­té­vel!

corp10 corp10_001 corp10_005 corp10_008 corp10_010 corp10_014 corp10_015 corp10_021 corp10_025 corp10_026

.

Itt pedig Baglyas Erika írá­sa olvas­ha­tó, a kultúra.hu‑n: „A vál­la­lat díjat oszt” cím­mel.

Videó a meg­nyi­tó­ról az INEX-en (inex­hi­bit­ion), amely oldal a buda­pes­ti kép­ző­mű­vé­sze­ti ese­mé­nyek doku­men­tá­lá­sá­ra jött lét­re:

http://www.dailymotion.com/video/xdvini