A The Corporation 10 kiállításról

Örü­lünk, hogy a ked­ves közön­ség, dacára a VB-nek és a nyár­elő­nek (ami­kor las­san a buda­pesti sze­zon­nak annyi), meg– és túl­töl­tötte a meg­nyitó alkal­má­ból az acb Galériát, min­den­ki­nek köszön­jük, hogy meg­tisz­telt jelenlétével!

corp10 corp10_001 corp10_005 corp10_008 corp10_010 corp10_014 corp10_015 corp10_021 corp10_025 corp10_026

.

Itt pedig Baglyas Erika írása olvas­ható, a kultúra.hu-n: „A vál­la­lat díjat oszt” cím­mel.

Videó a meg­nyi­tó­ról az INEX-en (inex­hi­bi­tion), amely oldal a buda­pesti képzőmű­vé­szeti ese­mé­nyek doku­men­tá­lá­sára jött létre:

http://www.dailymotion.com/video/xdvini