ÚRHAJÓ

2011.03.26– indul az Egyszerű Többség–kísér­let, benne pedig a The Corporation: ÚRHAJÓ.

Projektünk része egy esszé: NÉZZ A SZEMEDBE!” (Szöveg a hét­kön­api emberi skizó, vallás/filozófia, sza­bad­ság hang­ala­kok men­tén) — itt elolvasható

[és letölt­hető:]

A temp­lom (Úrhajó) — Műcsarnok-alaprajz, rajta a The Corporation munkái:

Az Egyszerű Többség a Műcsarnok 2011. már­cius 26-április 23-ig tartó kiál­lí­tása, ame­lyet a hagyo­má­nyos „néz­hető műal­ko­tá­sok” mel­lett több ese­mény, akció, illetve ott dol­gozó műhe­lyek alkot­nak. A dolog­ban tizenöt cso­port vesz részt.

A bemu­tató hiva­ta­los oldala itt:  Egyszerű Többség

A prog­ra­mok (hiá­nyos fajta) lis­tája emitt: E.T.-programok

A kiál­lí­tás blogja amott: E.T.-blog

—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-

E.T. recen­ziók:

Rieder Gábor: Egyszerű többség

Vass Norbert: Nulladik nap — Egyszerű több­ség / No One Belongs Here More Than You

Götz Eszter: Élmény­meg­osztó felü­let — EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács Réka: Foglalt Ház — Gyereknap a Műcsarnokban

Zöldi Anna: JÁTSZÓTÉR FELNŐTTEKNEK

Maria Marcos: Bonyolult több­ség — Csoportok a tárna mélyén

Józsa Kitty: Egyszerű több­ség – több­ség­ben az erő?

Mayer Kitti Hanna: Egyszerű több­ség — Művészeti együttmű­kö­dé­sek bemu­ta­tása a Műcsarnokban